Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Code f12 get token facebook full quyền không checkpoint

Code f12 get token facebook full quyền không checkpoint

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn code f12 get token facebook full quyền 100% không checkpoint,cực an toàn và nhanh chóng.


Bước 1 : Đang nhập vào tài khoản facebook

Bước 2 : Dán CODE
Ấn F12 rồi vào phần Console rồi dán phần code này vào là ra token của các bạn.CODE
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value; var http = new XMLHttpRequest; var data = new FormData(); data.append('fb_dtsg', fb_dtsg); data.append('app_id', '165907476854626'); data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success'); data.append('display', 'popup'); data.append('access_token', ''); data.append('sdk', ''); data.append('from_post', '1'); data.append('private', ''); data.append('tos', ''); data.append('login', ''); data.append('read', ''); data.append('write', ''); data.append('extended', ''); data.append('social_confirm', ''); data.append('confirm', ''); data.append('seen_scopes', ''); data.append('auth_type', ''); data.append('auth_token', ''); data.append('default_audience', ''); data.append('ref', 'Default'); data.append('return_format', 'access_token'); data.append('domain', ''); data.append('sso_device', 'ios'); data.append('__CONFIRM__', '1'); http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm'); http.send(data); http.onreadystatechange = function(){ if(http.readyState == 4 && http.status == 200){ var token_ios = http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1]; var http2 = new XMLHttpRequest; http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+token_ios+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble'); http2.send(); http2.onreadystatechange = function(){ if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){ var json_token_iphone = JSON.parse(http2.responseText); var access_token = json_token_iphone.access_token; prompt('Token Iphone', access_token); } } } } 
Chúc các bạn thành công!


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được

0 Bình luận

» Hướng dẫn nhúng hình ảnh: [img]http://domain.com/image.png[/img]
» Tham trang khảo ảnh động cực cute: Qoobee
» Hướng dẫn nhúng link trang web: Link
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.